Regeerakkoord en "Warrelniet Wake"

vrijdag, 1 augustus, 2014

In het nieuwe regeerakkoord belooft de Vlaamse regering voor het einde van 2019 een verbod op het recreatieve gebruik van kieuw- en warrelnetten in te stellen. Warrelniet is echter van mening dat de Europese Habitatrichtlijn, reeds in voegen sinds 2001, nu onmiddellijk moet worden geïmplementeerd; en organiseert daarom op 16 augustus een symbolische wake voor alle zeezoogdieren die tijdens de laatste 13 jaren het leven lieten door de inertie van de Vlaamse regering.

Vlaamse regering verklaart kieuw- en warrelnetten te zullen verbieden

Op pagina 81 staat van het nieuwe regeerakkoord staat te lezen:

“We pakken de problematiek van de bescherming van zeezoogdieren aan via het Soortenbesluit en  voorzien in een verbod op het gebruik van kieuw- en warrelnetten door sportvissers aan de kustlijn.”

Dat engagement van de nieuwe regering is bemoedigend, maar zeker geen eindpunt voor de Warrelniet campagne. Krachtens de Habitatrichtlijn had de Vlaamse regering dit initiatief immers al jaren geleden moeten nemen. Bovendien suggereerde Vlaams minister Joke Schauvliege – bevoegd voor Natuur en Visserij in de nieuwe Vlaamse regering – slechts enkele maanden geleden nog dat onder haar bevoegdheid het Soortenbeschermingsplan weinig impact zou hebben op de bruinvis, omdat andere soorten voor haar prioritair in aanmerking komen voor een beschermingsstatus. (Bron: notulen Vlaams Parlement Commissievergadering 2/7/2013). 

Warrelniet duldt echter geen uitstel meer op het naleven van de Europese richtlijn en voert de druk op voor een onmiddellijk nationaal verbod op het recreatieve gebruik van kieuw- en warrelnetten. De campagne stopt pas wanneer het verbod daadwerkelijk ingevoerd is en opgevolgd wordt.

We kijken alvast uit naar kieuw- en warrelnetvrij stranden in 2015!

Uitnodiging Warrelniet “Wake” zaterdag 16 augustus, Nieuwpoort

De organiserende verenigingen van de Warrelniet campagne nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de “Warrelniet wake”. Met stemmige verlichting en gepaste beeld- en geluidsaccenten herdenken we alle zeezoogdieren die het slachtoffer werden van de kieuw- en warrelnetten aan onze kust.

De wake gaat door op zaterdag 16 augustus vanaf 20:00 – Zeedijk 31 – Nieuwpoort.
Kom je steun aan de campagne betuigen en breng (tuin)kaarsen of een led-lampje mee.  

Natuurpunt, Sea Shepherd Belgium, BlueShark en Sea First België lanceerden samen de campagne “Warrelniet” (www.warrelniet.be) om een onmiddellijk verbod te eisen op het gebruik van kieuw- en warrelnetten op Belgische stranden. Op het strandevenement van 1 mei 2014 werden honderden postkaarten voor beleidsmakers ingevuld door voorbijgangers en meer dan 10.000 mensen ondertekenden inmiddels de petitie.

Elk jaar verdrinken meer zeezoogdieren zoals bruinvissen in kieuw- en warrelnetten die door recreatieve vissers op onze Belgische stranden worden geplaatst. De EU vaardigde nochtans al in 1991 een verbod uit op het gebruik van dit soort niet-selectieve vismethoden door sportvissers, maar desondanks laat onze Vlaamse regering het gebruik nog steeds toe.

Bovendien vangen warrelnetten in het voorjaar, veel meer dan andere vismethoden, grote aantallen vis weg die zich op dat moment komen voortplanten in de strandwateren. Dat vormt een acute bedreiging zowel voor de toekomst van de beroepsvisserij als voor de strandvisserij zelf.